O nas

Några ord om oss.

Vår klubb förenar och samlar alla som sympatiserar med tidningen ”Gazeta Polska” (Polska tidningen), och som anser att vi har rätt till fri information och en ansvarsfull frihet.

Gazeta Polska Klubben i Stockholm uppstod 2012 och är en av 310 registrerade klubbar som verkar i Polen och över hela världen, främst Europa. I enlighet med Gazeta Polska Klubbarnas grundprinciper, som är sammanfattade i deras konstituerande s.k. Kort, syftar alla aktiviteter i Gazeta Polska Klubben i Stockholm till att stödja det samhällsnyttiga engagemanget, att sörja för Polens nationella intressen och den polska statens suveränitet, samt att sprida polsk patriotism. Dessa aktiviteter företas med stöd av den kristna kulturens värderingar.

Klubben har inte eget säte och utnyttjar OPONs gästfrihet. Klubben kan kontaktas med hjälp av kontakt formulär eller direkt post1980@o2.pl och mikiecik@gmail.com

Wielka Ksi?ga Cenzury 1977
Polskie manuskrypty za granic?