Resolution antagen av det Polska Journalistförbundets årsstämma om den missvisande användningen av uttrycken ''polska dödsläger'' och ''förintelselägern i Polen'' i media

Warszawa, 26 oktober 2014

Det Polska journalistförbundet vänder sig till ägare och ansvariga utgivare för mediaföretag, journalister och förläggare världen över med följande budskap:

Vecka efter vecka, månad efter månad och år efter år tvingas polska diplomater världen runt korrigera medvetna eller omedvetna misstag som tidningsredaktioner, nyhetsportaler, radio- samt tv-stationer gör sig skyldiga till när

Więcej… […]

Resolution of the Convention of Delegates of Polish Journalists Association October 26th 2014

The General Convention of Delegates of Polish Journalists Association appeals to the owners, broadcasters, journalists, editors and publishers of the mass-media all over the world with the following:

There is hardly a week, month or year when Polish diplomats wouldn’t have to intervene correcting ongoing, either intentional or unintentional ”mistakes” of editorial offices, internet portals

Więcej… […]

Wielka Ksi?ga Cenzury 1977
Polskie manuskrypty za granic?