Svar till artikeln i Världens Historia om 2WW terrorn

I artikeln Hämnarna i Världens Historia nr 13 beskriver chefredaktören Tommy Vom historien om en judisk partisangrupp som under tyska ockupationen av dåvarande Polen samlade och skyddade judiska kvinnor och barn i Naliboki skogarna.

Det är viktigt att påpeka att artikeln endast beskriver de mest ärofulla handlingarna av Bielskigruppen och svartmålar samtidigt polacker i trakten

Więcej… […]

Wielka Ksi?ga Cenzury 1977
Polskie manuskrypty za granic?