Föreläsning av red. Stanislaw Michalkiewicz

På inbjudan av Polska Kongressen i Sverige hölls en föreläsning av red. Stanislaw Michalkiewicz i OPON den 16 mars d.å. med titeln ”Konspiratoriska teorier”. Föreläsaren är en av de mest kunniga personerna i Polen rörande politiska och ekonomiska analyser av aktuella situationer med ett stort antal publikationer i dessa ämnen. Den fyllda salen

Więcej… […]

Artur Szulc - Studier av nutida Polens moderna historia

Artur Szulc är en samtida svensk historiker med polska rötter, känd för genomgående studier av nutida Polens moderna historia. Hans språkkunnighet och aktiva användning av central- och östeuropeiska arkiv har resulterat i utförliga vetenskapliga redogörelser av andra händelser under andra världskriget, hittills kända från publikationer av tredje-part.

Han har givit ut fyra böcker. Det mest

Więcej… […]

Wielka Ksi?ga Cenzury 1977
Polskie manuskrypty za granic?