Wspomnienie klubowej koleżanki o sytuacji w sadownictwie i prob uzdrawiania/ reformowania sadownictwa.

SĄDOWNICTWO W POLSCE

Kuriozalna sprawa, która jakby się zaktualizowała a dotyczy sądownictwa w Polsce.
Działo się to w listopadzie 1981 roku w Kaliszu i dotyczy prokuratora Bogusława Śliwy. Był on zatrudniony w Prokuraturze  Rejonowej w Kaliszu. W 1978 zamierzał oskarżyć  milicjanta o zabicie człowieka . Prokuratura odebrała mu sprawę po czym  został bezprawnie zwolniony z pracy. Sprawę nagłośniła Wolna Europa.

W lipcu 1980 został moim mężem. W sierpniu 80 został wybrany na wiceprzewodniczącego NSZZ Solidarność Regionu Wielkopolska Południowa. Jako reprezentant regionu w Krajowej Komisji Solidarności był niezwykle aktywnym, niespożytym działaczem. Na I Krajowym Zjeździe delegatów  ”Solidarności” zredagował wspólnie z J. Lityńskim  treść ”Posłania NSZZ Solidarność do ludzi pracy Europy Wschodniej”. W listopadzie 1981 stał się pomysłodawcą pewnej akcji, którą wykonał wraz z kolegami z Solidarności. Na gmachu Sądu Wojewódzkiego czarną farbą i wielkimi literami napisali:
PRZYWROCIĆ  GODNOŚĆ  PRAWU!
Napis ten chciały zniszczyć w późniejszych latach władze Sądu ale sprzeciwiała się temu skutecznie Solidarność bis. W tej chwili jest już pod ochroną prawną – zabytkowy.
Pokryto go ostatnio płytą szklaną z informacją, że pomysłodawcą był Bogusław Śliwa a wykonawcami byli  koledzy i on. Bogusław Śliwa był internowany w stanie wojennym. Zmuszony do opuszczenia kraju w 1983  udał się wraz z rodziną do Szwecji i osiedlił w Sztokholmie.

W 1986 odznaczony pośmiertnie przez Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski.

Małgorzata Chwilczyńska

Klub GP w Sztokholmie

Comments are closed.

Wielka Ksi?ga Cenzury 1977
Polskie manuskrypty za granic?